case-law-677940_960_720 ingen attribution krävd

Koll på juridiken på webben och i sociala medier

1 dag

Den här utbildningen, som leds av en mycket erfaren jurist på området, ger kunskap om de viktigaste juridiska reglerna som du bör beakta och vara medveten om när du nyttjar sociala medier både som privatperson och som företrädare för en organisation.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med webb eller sociala medier. Men särskilt viktig är den förstås för webbansvariga, marknadsansvariga och andra kommunikatörer.

Vi berör flera aspekter av upphovsrätt, varumärkesrätt, marknadsrätt och yttrandefrihet. Och om ett agerande sker i strid mot gällande rätt – vem kan hållas ansvarig för den olovliga handlingen på nätet? Hur förhåller sig användarvillkorens avtalsklausuler till gällande rätt?

Ur innehållet:

  • Trygghet i vilka kommersiella budskap som kan nyttjas i sociala medier utan att agera i strid mot marknadsföringslagen.
  • Att ha en webb som håller måttet.
  • Att undvika att göra upphovsrättsintrång samt att skydda sin organisations och varumärkets egna alster från intrång och olovligt snyltande.
  • Att tolka och förstå aktörers avtalsvillkor.

Information och anmälan