Businesswoman touching digital tablet in office

Google Analytics – teori och praktik

2 dagar

På webben är det mesta mätbart. De flesta företag och organisationer har redan webbstatistik och vet hur många besökare webbplatsen har per dag, vecka och månad. Den här utbildningen är för alla som vill gå djupare i statistiken eller vill använda informationen för att aktivt utveckla webbplats och marknadsföring.

Här ges full koll på vilken information er webbstatistik ger och hur man får fram rätt mätetal. Och viktigast av allt: Hur använder ni er på bästa sätt av statistiken i praktiken?

Ur innehållet:

  • Vilken nytta kan du få ut av webbstatistik och vad ska man egentligen mäta? Olika steg och nivåer.
  • Webbstatistik som en del av marknadsföring och webbstrategi.
  • Hur fungerar det tekniskt? Vad kan man mäta och spåra? Vilka olika typer av verktyg finns?
  • Konverteringsgrad, webbplatsens effektivitetsmått.
  • Arbeta med segment.
  • Vad kan man lära om besökarna?
  • Anpassa webbplatsen till besökarnas teknik.
  • Optimera webbplatsen med innehållsstatistik genom att förstärka rätt sidor och innehåll.
  • Utvärdera trafikkällor utifrån antal, kvalitet och konverteringsgrad och få ut mer av marknadsföringsbudgeten.
  • Mål och konverteringsgrad.