filmaformobilen

Foto: Smart Phones recording media at protests av Khairil Yusof / CC BY

Filma för webb & sociala medier

1-3 dagar

Inget är en så stark infångare på webb och i sociala medier som video. Det är en av anledningarna till att videoinnehållet ökar så starkt just nu. Här finns möjlighet att höja kompetensen rejält.

I den här kursen får deltagarna vässa tekniken att filma med hjälp av ett riktigt proffs. Det går bra att använda en mobilkamera, en systemkamera med filmfunktion eller en videokamera under utbildningen.

Ur kursinnehållet:

  • Filmandets grunder.
  • Bildutsnitt och bildvinklar.
  • Att filma.
  • Praktisk övning – filma intervjuer och klippa bilder till dagens film.
  • Redigering.
  • Praktisk övning – redigera dagens filmade material.
  • Utvärdering av filmer och diskussion.

Information och anmälan