keps och ipad

Foto: Chairs av Incase / CC BY

Digital strategi

1 dag

Den här utbildningen ökar förståelsen för digitalt strategiarbete utifrån er organisations utgångspunkt och mål. Här lär man sig att organisera strategiarbetet effektivt och använda digital kommunikation i olika syften. Under utbildningen ges användbara verktyg och modeller för att ta fram en strategi för digital kommunikation. Vem eller vilka behöver involveras?

Vi tittar också på inspirerande exempel på hur organisationer kan använda potentialen i digitala medier för att möta nutidens krav på användarnytta, tillgänglighet, transparens och samarbete.

Ur innehållet:
 • Utforma strategin utifrån sitt sammanhang.
 • Förhållande till organisationens strategier för marknadsföring kommunikation m.m.
 • Designa strategiprocessen med rätt projektgrupp, kompetenser och omfattning.
 • Bestäm strategiska utgångspunkter.
 • Trender i beteenden och teknikutveckling – hur får vi ni grepp om dem?
 • Kartlägg målgruppen med intervjuer och fokusgrupper.
 • Använda data i strategin.
 • Strategins kärna – de strategiska valen.
 • Visualisera med konkreta angreppssätt.
 • Framgångsfaktorer & hinder.
 • Handlingsplan m.m.

 

Information och anmälan