IMG_8291

Certifierad webbredaktör

6 dagar

Idag är ofta webbplatsen navet i organisationens kommunikation. Den här utbildningen handlar om hur webbplatser skapas och utvecklas utifrån användarnas behov. Här ges också färdigheter i att utvärdera och förbättra kommunikationen. Dessutom får deltagarna öva sina praktiska kunskaper i att skriva och använda bilder med utgångspunkt i sökmotorernas krav, i kombination med ett uttryckssätt som når fram till målgruppen.

I utbildningens sista del tar vi steget ut till de sociala medier där era målgrupper kan nås på ett effektivt sätt.

I slutet av utbildningen ser vi till att alla lämnar utbildningen med full koll på juridiken kring webb och sociala medier.

Ur innehållet:

 • Webben som kommunikationskanal – vad utmärker webben? Utvärdera webbens effekt.
 • Grundläggande webbstatistik, enkäter och andra utvärderingsmetoder.
 • Utforma en användarnyttig webbplats.
 • Hur balanserar man organisationens och användarnas mål och behov?
 • Hitta rätt arbetssätt för att utveckla webbplatsen.
 • Grundläggande interaktionsdesign för desktop och mobil.
 • Responsiv design och mobile first.
 • Wireframes och sidskisser.
 • Skrivteknik och den journalistiska metoden.
 • Text och bild i samspel.
 • Webbmediet: stil, länkar, sökbarhet.
 • Hur fungerar sökmotorer?
 • Hitta sökbegrepp.
 • Göra webbplatsens struktur sökoptimerad.
 • Skapa bilder för webben – färg, filformat, tyngd och storlek.
 • Tänka i bildspråk och bildmotiv.
 • Dialog och kommunikation med sociala medier.
 • Kommentera, svara och bemöta i sociala medier.
 • Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och andra sociala nätverk.
 • Formulera och utforma för dialog och räckvidd m.m.
 • Juridik som påverkar webbplatsen såsom Personuppgiftslagen PUL, upphovsrätt och marknadsrätt.

 

Information och anmälan