Utbildning-4

Foto: Pinterest by Steve Garfield CC BY

Fota för webb & sociala medier /Fel i rubriken, kan inte ändra LN

Bra och relevanta bilder lyfter er webb och er närvaro i de sociala medierna! Det här är utbildningen för dem i er organisation som ska skapa innehåll för webben och de sociala medierna. Här förmedlas både bildkunskap och hur man fotograferar med system- eller mobilkameror för en rejäl kvalitetshöjning på ert bildmaterial.

Ur innehållet:

  • Vilka bilder som förstärker kommunikationen?
  • Så påverkar Hur bilder påverkar läsarens attityd till budskapet.
  • Hur bilder används för att öka avsändarens trovärdighet och hur de oavsiktligt kan underminera den.
  • Bilden som bärare av information.
  • Tekniker och strategier för fotografering.
  • Berättelsen bilden ska förmedla eller stödja.
  • Bildkomposition och ljus – två av fotografens främsta verktyg.
  • Hur du tar bra och naturliga bilder av människor.
  • Urval – hur vet man om en bild är bra?