25900650882_08eb7a0c56_z

Foto: wocintech (microsoft) - 26 av WOCinTech Chat CC BY

Strategi för sociala medier

I en workshop kartlägger vi tillsammans med er vilka målgrupper ni vill nå, era mål och era utmaningar. Därefter tar vi fram strategier och förhållningssätt som gör att ni når hela vägen fram.

En framgångsrik strategi för sociala medier handlar ofta om vilket innehåll som är relevant för målgrupperna, om var på den digitala sociala arenan de vill möta er och hur ni kan få era målgrupper engagerade. Förutom besluten om vägval är intern förankring och delaktighet avgörande.

När vi tar fram strategin arbetar vi med frågor som:

  • Vilka vill ni nå? Vad vill de veta och vad vill de föra dialog om?
  • Vilka syften har ni med satsningen på sociala medier?
  • Framgångsfaktorer för att nå interaktion och resultat.
  • Vilka resurser krävs och vilken kunskap?
  • Vilka är de naturliga kontaktpunkterna i er organisation som målgrupperna vill föra dialog med?
  • Hur mäter vi och följer upp om satsningen varit framgångsrik?

Kontakta oss och ställ frågor om hur vi jobbar eller ge oss era förutsättningar så återkommer vi med ett tydligt förslag till upplägg.