Audiendo92

Second opinion

När du står inför ett beslut om digital kommunikation – stort eller litet – kan det vara värdefullt att få en utomståendes input och tankar. Det kan exempelvis gälla en investering, ett förslag till strategi, en policy eller en plan för ett nytt utvecklingssteg.

Audiendo kombinerar kunskaper inom digital kommunikation och sociala medier med kompetens inom förändring, förankring, processer, utbildning och ledarskap. Det gör att vi kan hjälpa dig såväl med intern förankring som med kommunikationsstrategiska frågor.

Vi på Audiendo arbetar med 100% lojalitet gentemot våra uppdragsgivare. Vi tar inte emot provisioner och har inga dolda samarbeten med leverantörer. Det är din garanti för att vi ger dig våra bästa råd.