Take You Higher

Foto: Take you higher av Thomas Hawk / CC BY

Nästa digitala steg

Är din organisation redo att ta nästa digitala steg? Låt oss på Audiendo vara er inspirerande dialogpartner.

De uppdrag vi gör handlar vanligen om att:

  • Analysera organisationens närvaro i digitala medier och komma med förslag på hur den kan utvecklas. Det kan handla om hela eller delar av er närvaro, om egna sociala kanaler eller andras. 
  • Visa en mängd svenska och internationella exempel på möjligheter att inleda dialog med kunder, medlemmar eller opinionsbildare via sociala medier och hjälpa till att välja vilken möjlighet som ska användas.
  • Utifrån en tydlig fråga  som exempelvis ”Hur kan vi använda digitala medier för att öka känslan av delaktighet och lojalitet med oss?” komma med förslag på hur det ska ske i praktiken.

Vi har gjort många små och stora insatser för våra kunder och har förslag på hur arbetet kan ske. Allt bestäms av vad ni vill uppnå, aktuell budget och er nuvarande ambitionsnivå.