Excited business people with arms raised at window covered in adhesive notes

Digital strategi

Vi ser digitala medier som användbara medel – aldrig som mål i sig. När vi arbetar med strategi här handlar det alltså om att bestämma hur digital kommunikation ska användas för att er avdelning eller er organisation ska nå sina verksamhetsmål. En bra strategi låter användarnas behov vara den viktigaste ingrediensen.

Audiendo genomför alltid strategiprojekt i nära samarbete med kunden så att ni känner fullt ägarskap för resultatet.

Ett strategiarbete innehåller en eller flera av följande delar:

Klargörande av organisationens mål, målgrupper och utmaningar.
Vad är det egentligen som är viktigt och vilken förändring och framgång ska vi sträva efter?

Kartläggande av användarnas situation och behov.
Här tar vi reda på vad användarna vill, vad de tänker på och behöver och hur deras eventuella processer ser ut. Ibland har våra kunder redan den här kunskapen. Om inte – då hjälper vi till att få fram det som behövs genom intervjuer, observationer eller fokusgrupper.

Beslut om vad just det digitala ska resultera i och hur det ska fungera.
Digitala satsningar hänger ofta nära samman med andra insatser. Exempelvis ska en webbplats för en butikskedja samverka med de fysiska butikerna och en medlemsorganisations webbplats ska hänga ihop med andra kontaktytor.

Andra inslag som kan förekomma är:

  • Omvärldsspaning – vilka nya möjligheter och tillämpningar av ny teknik kan vara aktuella för er?
  • Analys av befintlig digital (och tryckt) kommunikation och hur den används.
  • Underlag i form av omvärldsrapporter, ny forskning, och m.m.
  • Prototyper för och användartester av viktiga funktioner och flöden.

Audiendo tar fram ett upplägg för strategiarbetet utifrån er ambitionsnivå, önskad omfattning och era resurser. Hör av er här om ni vill vill veta mer!