Foto: Compass av Walt Stoneburner / CC BY

Foto: Compass av Walt Stoneburner / CC BY

Strategi

Behöver ni en strategi för företagets digitala närvaro? Förtydliga affärsnytta med sociala medier? Eller helt enkelt identifiera ert nästa digitala steg?

Vi arbetar tillsammans med er för att ta fram strategin och förankra den i organisationen. Och vi har en tydlig process för att driva strategiarbetet framåt:

  1. Input om aktuella omvärldstrender och en gemensam nulägesanalys av var organisationen står idag.

  2. Kartläggning av användarna och övriga utgångspunkter. Strategiska vägval.

  3. Förankring i organisationen, genomförande och uppföljning.

Vi anpassar både processens steg och dess omfattning efter just er utmaning.

Viktiga beslut inom förändringar?

En second opinion vid beslut om digital kommunikation kan vara avgörande för resultatet.

Läs mer

Satsa och nå målen med utbildning

Möjligheterna att kommunicera direkt med våra målgrupper ställer oss inför många val.

Läs mer

Starta en förändring med föreläsning

Vi blandar vår kunskap med passion, humor, stark scennärvaro och interaktion med publiken.

Läs mer