Omoss-2

Eva Åberg

Organisationskonsult & digitalstrateg

Eva Åberg omfamnade tidigt de digitala kommunikationsmöjligheterna och var en av pionjärerna i att utbilda svenska journalister inom sociala medier och publicering på flera plattformar. Hon har också anlitats för stora uppdrag inom retail, dagligvaror, byggsektor, myndigheter och medlemsorganisationer.

Eva Åberg är väl uppdaterad om trender inom medieutvecklingen i allmänhet och den sociala webben i synnerhet och har god koll på vad som händer runt hörnet.

Förmågan att facilitera idéprocesser och att arbeta strategiskt med innovation är två av de hörnstenar som genom åren byggt hennes verksamhet. Eva anlitas av multinationella företag i fyra världsdelar och hennes metod Idéraketen används idag vid kreativa möten i många länder.

– Sociala medier är just sociala. I mitt arbete hjälper jag företag, medier och medlemsorganisationer att förstå hur de utifrån den utgångspunkten kan komma i dialog med dina målgrupper, säger Eva Åberg.

Eva har ett effektivt och inkluderande arbetssätt som gör att det blir intensiva dagar med mycket diskussion och inslag av workshop oavsett om det är strategiarbete eller utbildning som det handlar om. Och en sak är säker. Hon är bra på att få medarbetare att både vilja och kunna arbeta på nytt sätt i sin kommunikation.

Förutom uppdrag inom digital kommunikation arbetar Eva Åberg som organisationskonsult där hon hjälper ledare och grupper att utvecklas i en tid av ständig förändring. Hon är även en flitigt anlitad talare och moderator.

Innan Eva blev entreprenör arbetade hon som journalist. Hennes mediebakgrund består av 16 år i olika roller som ledare, programledare och reporter på bland andra Rapport på SVT, Nyheterna på TV4 och magasinet Hus & Hem.

Eva Åberg har en examen från Stockholms universitet och har även studerat på Umeå universitet, Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Köpenhamn.