penna in i kameran fokuserade

Så jobbar vi

I din första kontakt med oss kommer vi att sätta ett tydligt mål med insatsen, oavsett om den är liten eller stor. Vi vill tidseffektivt utveckla din verksamhet och föra över den kunskap som behövs för att ni ska kunna driva processen vidare inne i er organisation. Vi är noga med att inte bygga upp ett konsultberoende hos våra kunder.

Våra arbetsmetoder

Vi arbetar mycket i workshops, både för att ta fram idéer, lösa problem och för att förankra.

Naturligtvis har vi en omfattande utbildningsverksamhet. När det gäller sociala medier är kunskap ofta avgörande för både för att komma igång och för att lyckas.

Föreläsningar eller seminarier kan vara ett bra sätt att starta en process. Genom att visa konkreta och inspirerande exempel blir det lättare för lednings- och arbetsgrupper att se nyttan. Ett förankringsseminarium – där vi kombinerar föreläsningsinslag med workshopinslag – ger organisationen möjlighet att ta till sig nya möjligheter och samtidigt hitta sätt att hantera de utmaningar deltagarna ser framför sig.

För att ta reda på vad deltagarna vill och behöver använder vi fokusgrupper, intervjuer och användarstudier.

Research och analys är ett inslag i alla större strategiprojekt.