fjarilar

Om digitalisering och förändring

Digitalisering är ett begrepp med många innebörder. Det vi på Audiendo menar är de förändringar som sker när människor, företag och organisationer får tillgång till nya digitala kommunikationsmöjligheter, till exempel webb och sociala medier. De innebär bland annat:

 • Ständigt nya tekniska möjligheter
 • Förändrade beteenden hos kunder, medborgare och medlemmar.
 • Förändrade villkor för marknadsföring, kommunikation, påverkan, försäljning och varumärkesbyggande.
 • Möjlighet att nå helt nya marknader.
 • En ändrad maktbalans mellan organisationer och deras kunder, medlemmar m.fl.

Allt detta kräver förstås nytänkande på flera plan. Framför allt om din organisation vill dra nytta av de nya möjligheter som ges, till exempel:

 • Påverka, skapa opinion och engagera människor i de frågor ni vill driva.
 • Berätta om hur det är att jobba i just er organisation, vad ni gör för skillnad och varför människor ska arbeta hos er.
 • Hitta smarta sätt att marknadsföra och sälja, som bygger på att kunden är i centrum och har makt att både välja och att säga sin mening.
 • Involvera medlemmar, kunder och medborgare i utveckling.
 • Stärka kunddialogen och därmed kundnöjdheten hos både befintliga och potentiella kunder.
 • Stärka demokrati och delaktighet, och på det viset göra er verksamhet mer relevant.