om-oss1

Om oss

I en tid då varje uppkopplad människa har möjlighet att snabbt och lätt kommunicera med tusentals andra förändras vår värld och vår kultur i hastigt tempo. Alla kan påverka agendan och delta i det offentliga samtalet.

Det är en spännande tid att verka i. Vi som står bakom Audiendo vill sprida kunskaper om den digitala revolutionens alla möjligheter till individer, medier, företag och andra organisationer. Vi arbetar också med de förändringsprocesser nya verktyg och arbetssätt sätter igång. Det som gör oss på Audiendo unika är att vi har kompetens såväl inom sociala medier som inom innovation och organisations- och affärsutveckling.

Vi arbetar idag mest med uppdragsgivare som ser förutsättningarna för sin verksamhet hastigt förändras i dagens alltmer digitaliserade värld. Vi hjälper till att ta vara på de nya möjligheterna på ett strategiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi arbetar helt oberoende av andra leverantörer och har på så vis inget intresse för att sälja andras tjänster – vårt enda uppdrag är din framgång.