Kunder & uppdrag

Audiendo har genomfört många uppdrag för en mängd olika typer av organisationer. Några exempel följer här:

Företagsuniversitetet – Produktion av utbildningar

Vi producerar för närvarande fem olika kurser inom digital kommunikation och sociala medier som ges av Företagsuniversitetet.

Vision – Strategi, policy & utbildning

Audiendo har anlitats för att hjälpa fackförbundet Vision att ta fram en strategi för sociala medier sammanfattad i en guide till alla i organisationen samt utbildning av nyckelmedarbetare.

SVT – Utbildning

Utbildning av programledare och övrig redaktionell personal vid SVT Nyheter i sociala medier.

Promedia – Utbildning

Utbildning i sociala medier för journalister för koncernens ledare och medarbetare.

Sveriges Kommunikatörer – Utbildningar

Vi har tagit fram och genomför kontinuerligt öppna utbildningar i Sveriges Kommunikatörers regi.

Stocksholms Stad – Nästa steg för Mediotekets sociala medienärvaro, seminarium och coachning

Medioteket i Stockholms Stad är sedan många år aktivt på många olika sociala digitala plattformar – bloggar, sociala nätverk och mikrobloggar. För att få ett utifrånperspektiv och inspiration till utveckling fick gavs Audiendo uppdraget att analysera närvaron och i seminarieform inspirera till nästa steg i den digitala närvaron.

Lärarnas tidningar

Utbildning av medarbetare i sociala medier för journalister.

Arbetet

Utbildning av ledare och medarbetare i sociala medier för journalister.

Östran/OT

Utbildning av ledare och medarbetare i sociala medier för journalister.

Byggnads

Utbildning i sociala medier.

Peab

Rådgivning och processledning under arbete med förstudie för socialt intranät.

Folkets Hus och Parker

Strategi för sociala medier samt övergripande strategiarbete vid planering av ny webbplats.

Hyresgästföreningen

Seminarium för medarbetare om sociala medier.

Utöver nämnda exempel har vi utbildat, genomfört strategiprojekt, inspirerat och givit råd och stöd till ett stort antal organisationer, företag och yrkesverksamma inom ideell sektor, medieföretag, företag inom en mängd olika branscher samt myndigheter och offentliga organisationer.