digital-utvecklingsprocess-5

Steg 4 – Utbildning /LN

Avgörande för framgång i digitala medier är kunskap och förståelse för mediernas speciella logik, ton och funktioner. Audiendo har utbildat tusentals kommunikatörer, experter, journalister, marknadsförare, ledare, chefsassistenter och kulturarbetare i hur man använder digitala medier på ett professionellt sätt.

Ofta innebär satsningar på sociala medier och innehållsmarknadsföring att medarbetare som tidigare inte haft kommunikation som sina arbetsuppgifter ska skriva, filma, fotografera och använda en eller flera nya plattformar. Därför erbjuder vi också praktisk utbildning i hur medarbetare med hjälp av kamera eller mobilkamera och dator kan skapa innehåll av rätt kvalitet.

Audiendo har skickliga utbildare som alla arbetar yrkesmässigt med sina ämnen. Läs mer om våra utbildningar här.