tyndtjej 2

Steg 5 – Uppföljning LN

Säkra utvecklingen mot målet

Utan uppföljningsrutiner och verktyg är det svårt att få en bild av hur förändringen går, om det går tillräckligt snabbt och framför allt om den önskade effekten uppnås.

Vår processäkring består av:

  • Extern analys.
  • Återkoppling till medarbetarna tillsammans med workshop kring förbättringar.