IMA56024

Steg 3 – Handlingsplaner /LN

Utifrån den bestämda strategin är det nu dags att gå från tanke till handling. Tillsammans upprättar vi en handlingsplan och förankrar den hos de som ska förverkliga kommunikationen:

  • Vilka framgångsfaktorer är avgörande för att vår satsning i sociala medier ska bli framgångsrik?
  • Utifrån den kommunikation som redan sker, vad behöver förändras?   Vad behöver förändras utifrån den kommunikation som redan sker?
  • Vad krävs i form av resurser och kunskap?
  • Vem gör vad? När det ska det påbörjas och slutföras?

Att kommunicera framgångsrikt i digitala medier ställer ofta stora krav på innehållets kvalitet och ton och hur vi använder bild och film. Genom gemensam idéutveckling av innehåll och form lägger vi grunden till dialogskapande kommunikation.