IMA119498

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se

Steg 1 – Förankring & beslut /LN

Det första steget i en digital satsning handlar ofta om att skapa en samsyn i organisationen. ”Ska vi satsa på detta? Varför? Vad kan vi uppnå om vi lyckas? Vilka problem finns det? Är det värt det?”

Sociala medier och digitala satsningar är – enligt vårt sätt att se på saken – inget självändamål. Om din organisation ska lägga tid, pengar och kraft på en satsning är det givetvis helt avgörande om att huruvida satsningen kommer att bidra till era mål och skapa ett tillräckligt stort värde samt liksom att eventuella problem går att lösa.

I detta första steg jobbar vi ofta med förankringsseminarium för organisationens,  kommunikationsavdelningens och/eller marknadsavdelningens ledning:

  • Relevanta exempel som visar vad din organisation kan uppnå.
  • Klargörande av syftet med satsningen.
  • Tydliggörande om av de problem och risker som finns.
  • Strategiska och organisatoriska överväganden.
  • Råd om vad företaget/organisationen bör satsa på.