digital-utvecklingsprocess-3

Foto: Planning by Modul Lass

Steg 2 – Strategi /LN

Med hjälp av analys och professionellt ledda workshops stakar vi ut färdvägen tillsammans.

Analys

Analysen skapar tydlighet inför det fortsatta arbetet och består av ett eller flera av följande moment:

  • Kartläggning av organisationens mål, utmaningar och målgrupper. Vilka är glappen som ska överbryggas?
  • Intervju av företrädare för målgruppen för att förstå vad som motiverar dem.
  • Kartläggning av relevanta processer. Det kan till exempel handla om hur en kund köper en vara, hur en medborgare ansöker om ett tillstånd eller hur det går till när man blir medlem i en organisation. Det är av stor betydelse att utgå från användarens/medlemmens/medborgarens/kundens perspektiv och inte den ideala processen.

Strategi

I strategiarbetet arbetar vi tillsammans med er fram hur digital kommunikation ska användas för att nå målen och hur de olika delarna samspelar. Vi tar också fram relevanta sätt att mäta framgång.