be the change

Digital utvecklingsprocess /LN

Sociala medier ger fantastiska möjligheter att skapa egna mediekanaler och nå ut till enormt många. Samtidigt når misstag lika långt.

För att nå önskad effekt kan vi hjälpa er att göra smarta val och genomtänkta satsningar. Vi kan öka kunskapen och förankra förändringen såväl hos dem som bestämmer såväl som hos dem som ska göra jobbet.

Våra riktigt framgångsrika kunder har satt förändringen i ett större sammanhang och drivit det som målstyrda förändringsprocesser. Vår erfarenhet är att det sparar både tid och pengar och att satsningen blir genomtänkt från början. I våra många kundprojekt på området har vi arbetat fram en process i fem steg:

  1. Förankring & beslut
  2. Strategi
  3. Handlingsplaner
  4. Utbildning
  5. Uppföljning

 Audiendo kan hjälpa ditt företag med hela processen eller de delar ni just nu behöver. Läs mer om respektive moment eller kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg utifrån era behov.