Radioprogram

Övning utvecklad av Eva Åberg 2006.

Syfte:

  • Alla kommer till tals.
  • Alla skrattar.
  • Deltagarna lär känna varandra som individer istället för som arbetskamrater.
  • Alla får uppleva hela gruppens uppmärksamhet på ett positivt sätt.
  • Vi skapar något som inte fanns tidigare.
  • Vi skapar en start där alla har lika värde och framträder lika bra.

Gör så här:

Dela ut en intervjufråga till varje deltagare.

– Nu ska vi mingla! Ni behöver papper och penna. Alla kommer att få en unik fråga av mig och var och en av er ska ställa sin fråga till var och en av de andra deltagarna. Du ska också svara på den fråga du fått. Skriv ner förnamnen och alla svar.

– När alla är klara träffas vi (tala om var).

Alternativt:

– Klockan XX träffas vi (tala om var) även om alla svar inte är lämnade.

Exempel på intervjufrågor att dela ut:

Vad ville du bli när du var liten?

Vad glömmer du oftast?

Vilken känd person skulle du vilja träffa?

Vad gör dig arg?

Vilket är ditt favoritställe?

Undvik statusfrågor av typen:

Vilken titel har du?

Hur länge har du arbetat här?

Hur är din familj? / Vad kommer du ifrån för familj?

Medan deltagarna intervjuar varandra placerar du stolarna i återsamlingslokalen i en ring. Om förutsättningarna inte finns för det, så fungerar det lika bra om alla ställer sig i ring när det är dags att fortsätta.

När alla är tillbaka fortsätter du:

– Nu ska vi sitta/stå i en ring och producera ett radioprogram som handlar om er alla. När jag exempelvis säger: ”Vad vet ni om (någons namn)?” så börjar en av er berätta vad han eller hon vet. Därefter lägger var och en till vad den vet, utan någon speciell ordning. Vi tar det inte i tur och ordning, men ni ska försöka skapa en radiolänk/radioövergång mellan vad ni har hört och vad ni tänker säga. Exempelvis:

– Det är ingen överraskning att Lisa gillar havet, det hör förmodligen ihop med att hon ville bli sjöman när hon var liten.

–  Och en sjöman måste tycka om havsluften, men det är doften av hö som väcker hennes starkaste minnen.

– Kanske beror det på att hon kom i kontakt med hö när hon var liten och var hos sin morfar. Han har spelat en stor roll i Lisas liv!

Personen som är ämnet för radioprogrammet får bestämma vem nästa program ska handla om. Aktiviteten fortsätter tills alla har hört programmet om sig själv.