Personligt föremål

Syfte:

  • Alla pratar inför gruppen.
  • Tillfälle till skratt och igenkännande.
  • Lära känna varandra som människor istället för yrkesroller.
  • Alla får chansen att uppleva hela gruppens positiva uppmärksamhet.
  • Vi får en start där alla är lika värda och alla framträder likvärdigt.

Gör så här:

Be alla redan i inbjudan till mötet att ta med sig ett litet föremål som betyder något för dem, något som är så litet att det ryms i en ficka. Det kan vara ett foto, en klocka eller en sten…vad som helst som är ett riktigt föremål.

Alla i gruppen får presentera sig själva med förnamn och därefter berätta för gruppen varför de valt just detta personliga föremål.

Det kan vara en god ide att sätta en tidsgräns på en minut per deltagare så att alla får samma utrymme för sin presentation.

Variation:

Alla berättar för den som sitter bredvid om sitt personliga föremål och därefter får deltagarna presentera varandra för gruppen och förklara varför den andre valt just sitt personliga föremål.