Namnbytesövning

Syfte:

  • Samarbets- eller pausövning för att ge deltagarna en chans att röra sig, fokusera, få energi och få skratta.
  • Alla pratar.
  • Alla skrattar.
  • Vi får en start där alla är lika värda och alla framträder likvärdigt.

Gör så här:

Ställ er upp och gå till en plats som är stor nog för gruppen att röra sig i. Presentera dig själv för någon i gruppen genom att skaka hand och säga:

– Jag heter Eva, vad heter du?

– Jag heter Akiko.

Tala om för Akiko att ni just har bytt namn, eftersom ni skakade hand. Be honom att fortsätta genom gruppen och presentera sig som Eva – och förklara att han byter namn med den nya person han skakar hand med. Själv fortsätter du på liknande vis: Du presenterar dig som Akiko, men byter namn med den nya person du skakar hand med.

Nu utbryter ett rejält handskakande samtidigt som gruppmedlemmarna kämpar med att komma ihåg vad de heter i varje ögonblick.

Om du hälsar på någon som presenterar sig med ditt namn, då är du befriad och får sitta ner.

I den bästa av världar hittar alla sitt namn, men det händer nästan aldrig. Helt plötsligt står två eller tre personer kvar på golvet med samma namn. Förklara då att övningen oftast slutar på detta sätt, eftersom den är svår. Men målet, att ha roligt, röra sig och att fokusera – det är uppnått.