Räkna tillsammans

Syfte:

  • Samarbetsövning eller pausaktivitet för att skapa nytt fokus eller för att ge energi.
  • Alla pratar.
  • Alla skrattar.

Gör så hör:

Stå tillsammans i en ring. Förklara att ni ska räkna till femton tillsammans. Det låter enkelt, men det är ganska svårt om ni gör så här:

– Först säger någon ”Ett”. Sedan säger någon annan – som inte står bredvid den första: ”Två”. Nästa person – som inte står bredvid den andra, säger ”Tre”, osv.

Ingen får använda gester eller tecken för att visa att hon eller han tänker säga något. Om två personer råkar säga något samtidigt så måste ni börja om från början.

Denna övning är mycket svår och det blir många skratt. Om den tar för lång tid så kan du bryta genom att säga:

– Vi lyckades inte riktigt, men ni gjorde ett mycket bra jobb. Och vi har faktiskt uppnått målet med övningen: att samarbeta och att skapa fokus. Bra jobbat!