Porträttera blint

Syfte:

  • Alla pratar
  • Alla skrattar
  • Skapa kontakt mellan deltagarna
  • Lära känna varandra som människor snarare än som yrkesroller.
  • Alla får uppleva hur det är att ha hela gruppens positiva uppmärksamhet.
  • Vi får en start där alla är lika värda och alla framträder på ett likartat sätt.

Material:

  • Ett pappersark och en tuschpenna för varje deltagare.
  • Para ihop deltagarna, skulle antalet vara udda får du som ledare delta själv.

Gör så här:

– Ni ska rita av varandra på ett ganska oortodoxt vis. Det finns bara två regler:

1. Ni får inte titta på ert eget papper medan ni ritar.

2. Ni får inte lyfta pennan från papperet en enda gång, hela bilden ska göras i en enda rörelse med pennan.

Du säger till när alla ska börja. Repetera instruktionerna några gånger under tiden de ritar. Ofta är de flesta klara efter någon minut. Ge deltagarna tid att visa varandra sina bilder och skratta åt dem; det blir ofta en hel del goda skratt under denna övning.

Be därefter deltagarna att skriva förnamnet på den person de har ritat av, signera den – och ge den till den porträttet föreställer.

Nu är det dags för var och en att titta på bilden av sig själv och hitta något som relaterar till dennes personlighet eller till dennes nuvarande situation. Sedan följer en presentationsrunda där alla säger någonting i stil med:

– Hej, jag heter Monica. På porträttet som Jonas har ritat av mig har jag stora öron, och ni förstår alltså att jag är en god lyssnare.

– Hallå, det är jag som är Erik. Anita har fångat den stresskänsla som jag har idag. Det ser nästan ut som om jag är på väg ut ur bilden.

Presentationerna görs inför hela gruppen om den består av upp till 16 deltagare. Är de fler tar det för lång tid och då brukar vi dela upp dem i mindre grupper. Konsekvensen blir då en starkare teamkänsla i de mindre grupperna.