Pernilla

Pernilla Silfverhjelm

Pernilla Silfverhjelm har i många år arbetat med att utbilda i muntlig kommunikation. Idéutveckling, workshopmetodik, teamutveckling, pedagogik och storytelling är några av fokusområdena.

– Det som oupphörligt fascinerar mig är hur individens potential frigörs om de rätta förutsättningarna skapas. Hur ett bra samarbete skapar större värde än summan av delarna, säger Pernilla.

Förutom sin akademiska bakgrund inom humaniora använder sig Pernilla av erfarenheter från sina många år i den konstnärliga världen. Som kulturentreprenör och med åren även operaregissör har Pernilla arbetat med svenska men framför allt internationella team.

– Förvånansvärt mycket är sig likt mellan branscherna, säger Pernilla. Kvalitetsfokus och tidspress måste alla förhålla sig till. I den konstnärliga världen har man utvecklat en kunskap kring hur man strukturerar processflödet för att låta det konstnärliga arbetet utvecklas enligt sina egna lagar. På samma sätt finns det kunskaper kring hur vi kan skapa kvalitet i idéarbetet på företag. Det är inte samma verktyg – men i båda fallen är det människor som tillsammans ska arbeta kreativt. Och det är ett arbete att ta på fullaste allvar!