Omoss-albert

Albert Lannerstad

Albert Lannerstad är facilitator och ledarutvecklare.

Han har verkat som VD och ledare för flera företag inom hotell och webbkommunikation.

– Jag förstod snabbt värdet av att involvera alla medarbetare i utvecklingprocesserna. När alla fått vara med fanns ett helt annat engagemang och försäljningen ökade direkt. De erfarenheterna tar jag med mig i arbetet som konsult och utbildare.

Idag arbetar Albert med ledarskapet i företag och organisationer. Bland annat ledarutveckling, grupputveckling och att leda mötesprocesser som konsult. Han är också styrelseordförande i två företag och arbetar mycket i en rådgivande roll åt chefer på olika nvåer.

– Att få vara med om utveckling – egen, andras, verksamheters och gruppers – är min professionella drivkraft. Jag tänker ständigt på vad som kan förbättras och vilket nästa steg skulle kunna vara.