Om oss

Vi verkar i en tid då förändringarna i både livsvillkor och på marknaden är snabbare än någon gång tidigare i historien. Det ställer höga krav på såväl organisationer som ledare och medarbetare. Vi måste nästan dagligen lösa utmaningar och producera konkurrenskraftiga idéer för att utveckla verksamheten. Vi måste också bygga starka innovationsprocesser för att ta idéer vidare till genomförande.

2003 bildade Eva Åberg sitt första bolag för att arbeta med just detta. Fokusen var från början workshopsfacilitering, idéutveckling och på senare tid även mer omfattande innovationsprocesser. Gensvaret på vår skandinaviska marknad har varit överväldigande och vi har haft förmånen att arbeta med flera av Sveriges största företag och några utländska. Idag är vi verksamma på fyra kontinenter.

Sedan 2005 har Albert Lannerstad och Eva Åberg utvecklat Audiendo till att vara en föregångare även inom ledarutveckling och digitala förändringsprocesser. Se våra specialwebbar angående våra tjänster på dessa områden.

Audiendo har ett team av erfarna konsulter som tillhandahåller utbildning och konsulttjänster på engelska, tyska, franska och svenska. Var och en av oss har en ledarbakgrund tillsammans med en omfattande teoretisk och praktisk kunskap om ledarskap och grupprocesser. Vi är certifierade i användningen av en rad verktyg och metoder. Men viktigast av allt – vi älskar våra arbetsuppgifter och gör allt för att hjälpa dig och din organisation att framgångsrikt tackla era utmaningar.

Audiendo består av bolagen Audiendo Stockholm AB med dotterbolaget Medvind Eva Åberg AB, samt Audiendo Utveckling AB.  Du hittar oss på Stortorget 7 i Gamla stan i Stockholm.