Skärmavbild 2016-03-30 kl. 23.46.10

Lärsäkring – vår pedagogiska process

Vi på Audiendo nöjer oss inte med att leverera en bra utbildning. Vi vill att den ska leda till en tydlig förbättring i er organisation. För det krävs att utbildningen sätts in i ett sammanhang. Därför har vi utvecklat vår modell Lärsäkring för att utbildningen ska ge märkbar effekt:

Vi börjar med att ses eller höras per telefon för att klargöra vilken förändring ni vill att utbildningen ska ge. Det kan exempelvis handla om tryggare ledare, framväxt av en feedback-kultur, bättre möten eller fler kvalitativa idéer.

Vi anpassar alltid våra koncept efter era specifika behov.

Intern förberedelse

Den sköter ni själva. Deltagarna får vid ett kort internt möte information om varför ni investerar i utbildningen och vad den ska leda till. Förväntan på deltagarna kommuniceras utifrån i vilka sammanhang de nya kunskaperna och färdigheterna ska användas.

Utbildning

Vår pedagogiska metod har stöd i inlärningsforskning. Det innebär att vi arbetar mycket interaktivt och varierat. Kunskapspass varvas med övningar, workshops och diskussioner där vi ständigt knyter kursinnehållet till deltagarnas vardag. Det ges tid till reflektion och kursledaren lägger stor vikt vid att involvera alla.

I slutet av utbildningen gör varje deltagare sin egen utvecklingsplan som syftar till att repetera och implementera nya kunskaper och färdigheter.

Lärande i arbete

Deltagaren omsätter sin plan och börjar använda sina nya kunskaper och färdigheter.

Individuell uppföljning

Efter att ha praktiserat de nyvunna kunskaperna i några veckor återkommer kursledaren till varje deltagare för 30 minuters individuell uppföljning. Den sker för det mesta per telefon eller Skype. I samtalet omvandlar vi erfarenheterna deltagaren gjort efter utbildningen till lärande, oavsett hur det gått. Utvecklingsplanen revideras.

Intern uppföljning

Vi rekommenderar att deltagarens utveckling följs upp individuellt av arbetsgivaren. Samtalsunderlaget får ni av oss.

Naturligtvis återkommer även vi efter en tid för att säkerställa att den önskade förändringen skett.