IMG_2554

Foto: Workshop av E. Åberg.

Vad är facilitering?

Facilitering betyder ”att underlätta”. Det är viktigt att facilitatorn är objektiv och inte deltar i diskussioner eller idégenerering. Facilitatorn ska leda, inte delta. Detta för att behålla processperspektivet och inte tappa ledarskapet i gruppen.

Facilitatorns uppgift är att skapa en omgivning där deltagarna känner att deras bidrag är välkomna och känner sig trygga att bidra med utanför boxen-idéer.

För att kunna göra det måste en facilitator börja sitt arbete i god tid.

Förberedelserna inkluderar att:
– Skaffa en förståelse för gruppens mål och eventets bakgrund.
– Planera och skriva en agenda för en process som leder till önskat resultat på avsatt tid. 
– Välja ut de metoder och verktyg som kommer att passa just de här deltagarna och deras mål bäst, samt planera ett varierat upplägg. För detta behöver facilitatorn kunna många verktyg, inte bara idégenereringsverktyg utan även sådana för problemlösning, kommunikation och grupprocesser.

Under eventet är det facilitatorn som är motorn och driver processen framåt.

Uppgifterna är då att:

 • Skapa ett kreativt klimat som är välgörande för processen, dvs ett inkluderande möte där alla känner mod och trygghet att bidra på bästa sätt.
 • Se till att alla introduceras genom en lämplig icebreaker.
 • Säkerställa att gruppen förstår mötets mål och att deltagarnas förväntningar på mötet stämmer överens med detta.
 • Tillsammans med gruppen sätta spelregler för hur de ska samverka under eventet.
 • Guida och styra gruppens process mot mål.
 • Leda diskussioner så att alla deltar aktivt och att alla deltagare känner att deras bidrag är värdefulla.
 • Bidra med energikickar om gruppens energinivå sjunker, så att folk behåller fokus på uppgiften.
 • Vara vaksam på konversationer i smyg eller vid sidan om agendan. 
 • Hålla koll på om någon inte deltar aktivt och föra tillbaka dem till diskussionen.
 • Ha ständig koll på gruppbeteende, både det verbala och det icke-verbala.
 • Kliva in och medla i konflikter om det förekommer personliga påhopp.
 • Hantera alla former av störningar som dyker upp. 
 • Se till att deltagarna uppnår ömsesidig förståelse kring mål, process och resultat.
 • Tillse att folk känner delat ansvar för resultatet och att de tar ansvar för att föra det vidare.
 • Se till att besluten eller lösningarna är nedskrivna på ett sådant sätt att de kan förstås efteråt.
 • Tydliggöra vad som händer efter mötet. Vem gör vad och när?
 • Sluta på utsatt tid.