Foto: Proton Zvezda av Scott Andrews/NASA, CC-0

Foto: Proton Zvezda av Scott Andrews/NASA, CC-0

Idéraketen®

Vi på Audiendo arbetar med Eva Åbergs internationellt uppmärksammade metod Idéraketen® som inspirerats av neurologisk forskning om kreativitet. 

Med Idéraketen® som verktyg tar vi systematiskt steg för steg i en tydlig och målsatt process som lämnar mycket utrymme för kreativt tänkande. Den ger en otrolig mängd idéer som efter prioriteringar och applicering av eventuella kriterier ger er precis det ni behöver i formen av utvecklade koncept. Övriga fotograferas av för dokumentation.

En lyckad workshop går i mål. Det är en väl förberedd sammankomst med både inspiration och kreativitet, med både skratt och hårt arbete. Arbetssättet med Idéraketen® passar när nya idéer ska tas fram, när problem ska redas ut och lösas eller när något ska förankras.

Utifrån era önskemål planerar vi ett spännande innehåll med både verktyg och inspiration. Efter en underhållande och matnyttig inledning går startskottet för ett intensivt arbete med många skratt. Ingen uppgift blir den andra lik och i slutet av dagen kan vi se resultatet av er idékraft längs alla väggarna.

Deltagarna bör i efterhand kunna se att arbetet de lade ner inte försvann i ett svart hål utan var till konkret nytta för verksamheten. Annars blir det svårt att frammana kreativiteten nästa gång det är dags. Men för detta krävs förstås att riktigt bra och genomförbara idéer arbetas fram och utvecklas. Just det kan vi hjälpa er med. Kontakta oss nu!